27
Apr
12

45-ฟ้าใสทะเลขุ่น


ตอนนี้เล่าเรื่องราวพาดพิงไปถึงหนึ่งในแก่นหลักของเรื่องราวสามก๊ก
นั่นคือ”การใช้คน”ของผู้นำต่างๆในยุคสามก๊กครับ
ว่าทั้งสามก๊ก มีรูปแบบและหลักการใช้คนที่ต่างกันอย่างไร

นอกจากนั้นแล้วยังพูดถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของซุนฉวน(ซุนกวน) ซึ่งจัดว่า
น่าอนาถและน่าสนใจไม่น้อยครับ ว่าผู้นำวัยฉกรรณ์ที่เก่งกล้า ไม่น่าเชื่อว่าจะมี
บั้นปลายซึ่ส่งต่อให้กับลูกหลานที่ซับซ้อนและวุ่นวายเช่นนี้
อำนาจแลกมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างของชีวิตเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการแบ่งปันและเรียนรู้ครับ ถ้าถูกใจ Subscribe ได้เลยครับ

30 เรื่องล่าสุด

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 46 other followers

Flickr Photos

More Photos

%d bloggers like this: