11
Jan
12

31-ฉวยช่องเข้าครอบครอง


แล้วก็ถึงตอนที่ว่าถึงช่วงจังหวะชีวิตที่หลิวเป้ย(เล่าปี่)โดนคำครหามากที่สุดตอนหนึ่ง
ซึ่งก็คือ ตอนที่หลิวเป้ยเข้ายึดอี้โจวของหลิวจาง(เล่าเจี้ยง) ที่มาและที่ไปเป็นอย่างไร
และอะไรทำให้ผู้คนครหาหลิวเป้ยถึงขนาด ที่ซุนฉวนยังต้องกร่นด่าหลิวเป้ยว่า
“ไอ้หลิวเป้ยจอมกะล่อน มึงช่างกล้านักที่มาใช้แผนลวงโลกแบบนี้!”

ศ.จางจัวเย่า สรุปไว้ว่า
“วิธีการที่เขาใช้ยึดอี้โจว ในด้านคุณธรรมคงยากที่จะสรรเสริญ
แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ในตอนนั้น ก็ยากที่จะกล่าวโทษกัน”

สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไร อะไร คือช่องทางสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้
หลายครั้งความเก่งอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะเป็นหนึ่งได้(ต้องเฮงด้วย) ติดตามชมได้เลยครับ


ปล.ในนาทีที่ 5:30 พูดถึงอาหารว่างของจีนประเภทหนึ่งชื่อว่า “กัวคุยเจียโร่ว”
(ผมแปลว่าขนมเปี๊ยะยัดไส้-เพื่อความเข้าใจง่ายๆเร็วๆ)
รูปร่างหน้าตาของขนมนี้เป็นอย่างไร ดูได้ใน กัวคุยเจียโร่ว นะครับ

Advertisements

0 Responses to “31-ฉวยช่องเข้าครอบครอง”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการแบ่งปันและเรียนรู้ครับ ถ้าถูกใจ Subscribe ได้เลยครับ

30 เรื่องล่าสุด

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 46 other followers

Flickr Photos

More Photos

%d bloggers like this: